ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

სსიპ - ფინანსთა სამინიტროს აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 9.2.2018
ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 20.2.2017
ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 24.3.2016
ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 17.3.2015
2013 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 25.3.2014

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია