ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2017 წლის წლიური ანგარიში 30.3.2018
2016 წლის წლიური ანგარიში 20.2.2017
2015 წლის წლიური ანგარიში 24.3.2016
2014 წლის წლიური ანგარიში 17.3.2015
2013 წლის წლიური ანგარიში 25.3.2014

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია