ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეუ­ლე­ბის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყო­ფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ 7.2.2018
ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ 20.2.2017
ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ 24.3.2016
ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ 17.3.2015
ინფორმაცია 2013 წლის განმავლობაში გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ 28.3.2014

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია