ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გა­ცე­მუ­ლი გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმ­ღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიც­ხული ოდენობა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში გაცემული გრანტების შესახე 7.2.2018
ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში გაცემული გრანტების შესახებ 20.2.2017
ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში გაცემული გრანტების შესახებ 24.3.2016
ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში გაცემული გრანტების შესახებ 17.3.2015
ინფორმაცია 2013 წლის განმავლობაში გგაცემული გრანტების შესახებ 28.3.2014

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია