ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კო­დექსით გათვალისწინე­ბუ­ლი ფონდებიდან ადმინისტ­რა­ციული ორგანოსა­თვის გამოყოფილი თანხების შე­სა­ხებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ 20.2.2017
ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ 17.3.2015
საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ აქტები 31.12.2013

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია