ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომ­ლე­ბიც, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის შეფასებით, სა­ზო­გადოებრივი ინტერესის შემცველია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია