ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფა­სურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რო­მელთა გადახდევინებაც ხდება ორგანიზაციის მიერ მიერ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია