ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2015 წელი, აკადემიის სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა 27.1.2015
სტრატეგია 31.12.2013

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია