ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ხელმძღვანელისა და მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
აკადემიის დირექტორის და მოადგილის ბიოგრაფია 31.12.2013

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია