ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის შესახებ ინფორმაცია 31.12.2013

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია