ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები 31.1.2015
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები 31.12.2013

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია