ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ადმინისტრაციული საჩივრის ნიმუში და გასაჩივრების წესი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია ადმინისტრაციული საჩივრის და გასაჩივრების წესის შესახებ 6.1.2014

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია