ვებგვერდი განახლების პროცესშია

Trainer

The Academy of the Ministry of Finance is interested in employing qualified trainers for this position. There is a constant contest announced to fill this position. If you have experience of working as a trainer and would like to cooperate with the Academy of the Ministry of Finance, please fill in the application form on the Academy website and send us your information.Note: *

* Mandatory Fields
ID number:*
Photo:
First name:*
Last name:*
First name(eng):*
Last name(eng):*
Sex:*
Birth date:*
E-mail address:*
Home phone:
Work phone:
Cell phone:*
Legal address:*
Actual address:
Region:*
Other contact detale:
Higher education :*
Period :*
-
Qualification:*
Higher education :
Period :
-
Qualification :
Higher education :
Period :
-
Qualification :
Higher education :
Period :
-
Qualification :
Trainings Undergone:
Organization (ვის მიერ იყო ორგანიზებული):
Start and End Date:
-
ტრენინგის/ კურსის დასახელება:
Organization (ვის მიერ იყო ორგანიზებული):
Start and End Date:
-
 
ტრენინგის/ კურსის დასახელება:
Organization (ვის მიერ იყო ორგანიზებული):
Start and End Date:
-
 
ტრენინგის/ კურსის დასახელება:
Organization (ვის მიერ იყო ორგანიზებული):
Start and End Date:
-
 
Foreign languages:
Level
Foreign languages:
Level:
Foreign languages:
Level:
Foreign languages:
Level
Computer Programs :
Level:
Computer Programs:
Level :
Computer Programs :
Level :
Computer Programs :
Level :
 
Organization *:
Position *:
Period *:
-
Organization:
Position:
Period:
-
Organization:
Position:
Period:
-
Organization:
Position :
Period:
-
Training info
Direction:
ტრეინინგის თემატიკა232 :
Audition:
პერიოდი:
-
Direction:
ტრეინინგის თემატიკა232:
Audition:
პერიოდი:
-
Direction:
ტრეინინგის თემატიკა232:
Audition:
პერიოდი:
-
Direction:
ტრეინინგის თემატიკა232:
Audition:
პერიოდი:
-
გთხოვთ, მიუთითოთ რომელი მიმართულებით ისურვებდით აკადემისთან თანამშრომლობას ტრეინერის სტატუსით
Direction:*
ტრეინინგის თემატიკა232:*
Direction:
ტრეინინგის თემატიკა232:
Direction:
ტრეინინგის თემატიკა232:
Direction:
ტრეინინგის თემატიკა232:
Cover Letter:*
Why do you want to collaborate with the Academy
Send
Step Changed Event Monitor:
No change...
Before Change Event Monitor:
No change...

 
 
© 2011 LEPL-The Academy Of The Ministry of Finance