ჩვენ შესახებ

სიახლეები

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია აცხადებს ბაზრის კვლევას

24.04.2021

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია აცხადებს ბაზრის კვლევას აკადემიის

სასწავლო- საგანმანათლებლო, კონკურსების (ტესტირების) წარმოებისა და

ადმინისტრაციული ოპერაციების ავტომატიზაციის სისტმის შემუშავების

მომსახურების შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია

მითითებულია მიბმულ ფაილში. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური დავალების

შესაბამისად წარმოადგინოთ შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება და

მომსახურების გაწევის ვადები.

წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადა არის არაუგვიანეს 2021 წლის 27

აპრილი. გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის

მისამართზე: k.enukidze@mof.ge

წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

სახელმწიფო შესყიდვების კოორდინატორი

ქრისტინე ენუქიძე

მობ: 599 08 20 80

ელ-ფოსტა: k.enukidze@mof.ge

მის: ქ. თბილისი გორგასლის ქ.N10

 

 http://procurement.gov.ge/Market-research/research-(295).aspx