საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
2015 წელი, აკადემიის სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა 27.01.2015
სტრატეგია 31.12.2013