საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
2018 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 31.07.2018
2018 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 30.04.2018
2017 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 4 კვარტალი 09.02.2018
2017 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 3 კვარტალი 30.10.2017
2017 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 31.07.2017
2017 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 28.04.2017
2016 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 4 კვარტალი 20.02.2017
2016 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 3 კვარტალი 28.10.2016
2016 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 28.07.2016
2016 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 27.02.2016
2015 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 4 კვარტალი 29.01.2016
2015 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 3 კვარტალი 30.10.2015
2015 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 27.07.2015
2014 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 4 კვარტალი 31.01.2015
2014 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 3 კვარტალი 31.10.2014
2014 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 01.07.2014
2014 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 28.04.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 4 კვ 31.12.2013
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 3 კვ 31.12.2013
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2 კვ 31.12.2013
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 11.12.2013
2018 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 3 კვარტალი 31.10.2018
2018 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 4 კვარტალი 30.01.2019
2019 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 25.04.2019
2019 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 29.07.2019
2019 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 3 კვარტალი 28.10.2019
2019 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 4 კვარტალი 31.01.2020
2020 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 02.04.2020
2020 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 21.04.2020
2020 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 27.07.2020
2020 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 4 კვარტალი 25.01.2021
2021 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 19.04.2021
2021 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 21.07.2021
2021 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 3 კვარტალი 12.10.2021
2021 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 4 კვარტალი 25.01.2022
2022 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 19.04.2022
2022 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 21.07.2022
2022 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 3 კვარტალი 26.10.2022
2022 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 4 კვარტალი 31.01.2023
2023 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 25.04.2023
2023 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 25.07.2023