საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 09.02.2018
ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 20.02.2017
ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 24.03.2016
ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 17.03.2015
ინფორმაცია 2013 წლის განმავლობაში გაწული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 28.03.2014
ინფორმაცია 2018 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 29.03.2019
ინფორმაცია 2019 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 23.01.2020
ინფორმაცია 2020 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 31.03.2021
ინფორმაცია 2021 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 31.03.2022
ინფორმაცია 2022 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 16.03.2023
ინფორმაცია 2023 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 28.03.2024