ჩვენ შესახებ

მარიამ განუგრავა

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

m.ganugrava@mof.ge

განათლება

ევროპისმცოდნეობა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მაგისტრი

10.2019 - 07.2021

საერთაშორისო ურთიერთობები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბაკალავრი

09.2015 - 07.2019

საერთაშორისო ურთიერთობები, კარლოვის უნივერისტეტი - ჩეხეთის რესპუბლიკა

გაცვლითი პროგრამა

09.2017 - 02.2018

საქმიანობა

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი, საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

08.2022 - დღემდე

ადმინისტრაციული ასისტენტი, აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის

10.2021 - 08.2022

სტაჟიორი, ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამა, ნატოს სამეკავშირეო ოფისი საქართველოში

12.2020 - 10.2021

სტაჟიორი, სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

10.2019 - 04.2020

კვალიფიკაცია

ენები

ქართული - მშობლიური

ინგლისური - თავისუფლად

რუსული - კარგად