რას გთავაზობთ

ტესტი კანონმდებლობაში

ტესტის აღწერა

ტესტის მიზანია, დაადგინოს პირის ცოდნა საქართველოს კანონმდებლობაში. ტესტი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" კანონი, "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" კანონი, "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონი.

ტესტის გასავლელად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია ავტორიზაცია