რას გთავაზობთ

ტესტი უნარ-ჩვევებში

ტესტის აღწერა

ტესტი იკვლევს ინფორმაციის ადეკვატური დამუშავების, ლოგიკური მსჯელობის, მოვლენათა შორის არსებითი მიმართებების წვდომის უნარებს. ესაა ცხოვრებისეულ მოთხოვნებზე სათანადოდ რეაგირებისა და გარემოსთან ადამიანის ადაპტირების საფუძველი. ზოგადი უნარები განსხვავდება სპეციფიკური უნარებისგან, რომლებიც თავს იჩენს ამა თუ იმ კონკრეტულ სფეროში.

ტესტის გასავლელად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია ავტორიზაცია