საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
2013 წლის წლიური ანგარიში 25.03.2014
2014 წლის წლიური ანგარიში 17.03.2015
2015 წლის წლიური ანგარიში 24.03.2016
2016 წლის წლიური ანგარიში 20.02.2017
2017 წლის წლიური ანგარიში 30.03.2018
2018 წლის წლიური ანგარიში 29.03.2019
2019 წლის წლიური ანგარიში 16.03.2020
2020 წლის წლიური ანგარიში 31.03.2021
2021 წლის წლიური ანგარიში 31.03.2022
2022 წლის წლიური ანგარიში 16.03.2023
2023 წლის წლიური ანგარიში 28.03.2024