საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
2018 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 3 კვარტალი 30.10.2018
2018 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 2 კვარტალი 31.07.2018
2018 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 1 კვარტალი 30.04.2018
2017 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 4 კვარტალი 07.02.2018
2017 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 3 კვარტალი 30.10.2017
2017 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 2 კვარტალი 31.07.2017
2017 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 1 კვარტალი 26.04.2017
2016 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 4 კვარტალი 20.02.2017
2016 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 3 კვარტალი 28.10.2016
2016 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 2 კვარტალი 28.07.2016
2016 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 1 კვარტალი 27.04.2016
2015 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 4 კვარტალი 29.01.2016
2015 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 3 კვარტალი 30.10.2015
2015 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 2 კვარტალი 27.07.2015
2015 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 1 კვარტალი 30.04.2015
2014 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 4 კვარტალი 31.01.2015
2014 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 3 კვარტალი 31.10.2014
2014 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 2 კვარტალი 16.07.2014
2014 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 1 კვარტალი 28.04.2014
4 კვარტალი 17.02.2014
დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 31.12.2013
2018 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 4 კვარტალი 30.01.2019
2019 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 1 კვარტალი 25.04.2019
2019 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 2 კვარტალი 31.07.2019
2019 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 3 კვარტალი 30.10.2019
2019 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 4 კვარტალი 24.01.2020
2020 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა I კვარტალი 13.04.2020
2020 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 2 კვარტალი 27.07.2020
2020 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 3 კვარტალი 22.10.2020
2020 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 4 კვარტალი 25.01.2021
2021 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 1 კვარტალი 19.04.2021
2021 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 2 კვარტალი 21.07.2021
2021 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 3 კვარტალი 12.10.2021
2021 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 4 კვარტალი 25.01.2022
2022 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 1 კვარტალი 19.04.2022
2022 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 2 კვარტალი 21.07.2022
2022 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 3 კვარტალი 31.10.2022
2022 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 4 კვარტალი 31.01.2023
2023 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 1 კვარტალი 25.04.2023
2023 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 2 კვარტალი 25.07.2023
2023 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 3 კვარტალი 30.10.2023
2023 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 4 კვარტალი 31.01.2024
2024 წელი დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა 1 კვარტალი 30.04.2024