ჩვენ შესახებ

დავით ფარტენაძე

რეგიონული პროექტების სამსახურის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

d.phartenadze@mof.ge

განათლება

ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მაგისტრი

09.2016 - 07.2018

ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბაკალავრი

09.2012 - 07.2016

საქმიანობა

რეგიონული სამსახურის პროექტების კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

03.2019 - დღემდე

დამფუძნებელი, ა(ა)იპ "ევროკლუბი"

09.2017 - 11.2018

პროექტის ხელმძღვანელი, ა(ა)იპ "კავკასიონი"

01.2017 - 02.2019

ახალი ამბების სამსახურის უფროსის თანაშემწე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო

01.2016 - 04.2016

აუდიტორიისა და პრაქტიკების კვლევის სპეციალისტი, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო"

01.2016 - 03.2019

"სპეციალური რეპორტაჟი" - კორესპოდენტი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო

08.2015 - 10.2015

ვებ-სპეციალისტი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო

08.2015 - 12.2015

ტრენერი, ა(ა)იპ "კავკასიონი"

01.2013 - 12.2016

კვალიფიკაცია

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ტრენერთა ტრენინგი

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი, საგანმანათლებლო დებატების სუპერვიზირების პროგრამა

ენები

ქართული

ინგლისური

რუსული