ფინანსთა სამინისტროს აკადემია ACCA-ს ვერცხლის პარტნიორი გახდა

ვრცლად

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია საერთაშორისო ციფრული პლატფორმა Credly-ის წევრი გახდა

ვრცლად

აკადემიამ მიიღო ISO 21001:2018 სერტიფიკატი და მოახდინა ISO 9001:2015 -ის რესერტიფიცირება

ვრცლად

ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის 6 თვის ანგარიში

ვრცლად

სასწავლო კურსები

ფინანსები

ფინანსები

კანონმდებლობა

Learn more »

მენეჯმენტი

Learn more »

უნარ-ჩვევები

Learn more »

ჩვენ შესახებ

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია უზრუნველყოფს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა ცოდნის განვითარებასა და პროფესიული უნარების განმტკიცებას, კარიერის მდგრადი განვითარებისა და თვითრეალიზების შესაძლებლობების გაზრდას.

აკადემია სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებისა და კერძო სექტორის სანდო პარტნიორია სასურველი სწავლებისა და საჭირო უნარების განვითარების უზრუნველყოფაში. ჩვენ ვზრუნავთ აღნიშნულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, ვაწვდით მათ აუცილებელ ცოდნას და გამოცდილებას ეკონომიკური თუ ფინანსური მიმართულებით. მოთხოვნის შემთხვევაში კი ვახორციელებთ სხვა პროფესიული უნარების განვითარებაზე მიმართულ სასწავლო ხასიათის პროექტებს.

აკადემია თანამშრომლობს მაღალკვალიფიციურ ტრენერებსა და დარგის ექსპერტებთან, ფინანსთა სამინისტროს სისტემის სპეციალისტებთან, რათა საზოგადოებას შევთავაზოთ მაღალი ხარისხის, თანამედროვე, პრაქტიკული, მოქნილი და მსმენელთა მოთხოვნებზე მორგებული სასწავლო პროგრამები.

საგადასახადო
კანონმდებლობა
ბუღალტრული აღრიცხვა
სამეწარმეო სუბიექტებში

58122

კურსდამთავრებული

3425

სერტიფიცირებული კადრი

3931

საერთაშორისო კურსდამთავრებული

გუნდი

ტარიელ ჭულუხაძე

აკადემიის დირექტორი

გიორგი რაზმაძე

დირექტორის მოადგილე

ლანა პირტახია

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ეკატერინე გოგელაშვილი

პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი

მარიამ ხვიჩია

რეგიონული პროექტების სამსახურის უფროსი

ანა მარგიანი

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი

თამთა ყაველაშვილი

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი

თამარ პირტახია

პროექტების მართვის კოორდინატორი

ვლადიმერ კვაჭანტირაძე

ტესტირებებისა და შეფასებების მენეჯერი

ხათუნა ზაქარიაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

მარიამ ვარდოშვილი

ტესტირებებისა და შეფასებების კოორდინატორი

გოჩა მოსაშვილი

პროექტების მართვის კოორდინატორი

უჩა ქურდაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის კოორდინატორი

თათია ბერიანიძე

პროექტების მართვის კოორდინატორი

თეა ლოლაშვილი

ფინანსური მენეჯერი

რუსტავ ოგენაზოვი

ადმინისტრაციული სამსახურის თანამშრომელი

გიორგი ჭიჭინაძე

პროექტების მართვის კოორდინატორი

თეა კუჭავა

პროექტების მართვის კოორდინატორი

დარეჯან დემურაშვილი

ფინანსური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

რუსუდან დობაძიშვილი

პროექტების მართვის კოორდინატორი

მიხეილ ცხოვრებაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის კოორდინატორი

ლევან გრძელიძე

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

თორნიკე მარკელია

რეგიონული სამსახურის პროექტების კოორდინატორი

ქრისტინე ენუქიძე

სახელმწიფო შესყიდვების კოორდინატორი

დავით ციბაძე

ტექნიკური უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ევგენი ესაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის მენეჯერი

ომარ ოქროპირიძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფის კოორდინატორი

მაია ბერიანიძე

საქმისწარმოების კოორდინატორი