ჩვენ შესახებ

თამარ კვიჟინაძე

ადამიანური რესურსების მართვის კონსულტანტი

ელ. ფოსტა

t.kvizhinadze@mof.ge

განათლება

საჯარო მმართველობის ბაკალავრი, საქართველოს უნივერსიტეტი

2011 - 2015

საქმიანობა

კონსულტანტი ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით, სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

05.2023 - დღემდე

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, ევროპის უნივერსიტეტი

08.2022 - 05.2023

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

10.2017 - 08.2022

კვალიფიკაცია

„ადამიანური კაპიტალის მართვის ტენდენციები და თავისებურებები უმაღლეს სასწავლებლებში“ - ეიჩარ პროფესიონალთა გილდია.

„ინტერპერსონალური კომუნიკაცია“ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

„ექსელის კურსი“ - ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია“.

ადამიანური რესურსების მართვა საჯარო სამსახურში - სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

“Diversity and Inclusion” – Joint Vienna Institute

ენები

ინგლისური

ფრანგული