ჩვენ შესახებ

მიხეილ ცხოვრებაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

m.tskhovrebadze@mof.ge

განათლება

ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

2018 - 2022

საქმიანობა

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

02.2019 - დღემდე

გაყიდვების კონსულტანტი, ეფლ სითი - Apple City

01.2018 - 04.2018

კვალიფიკაცია

სახელმწიფო სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის ტრენინგი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 

ევროკავშირის პროექტი ''საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში''

მენეჯმენტის ასოცირებული პროფესიონალი, ევროპის მარკეტინგის და მენეჯმენტის ასოციაცია

ენები

ქართული

ინგლისური