ჩვენ შესახებ

მიხეილ ცხოვრებაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

m.tskhovrebadze@mof.ge

განათლება

ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

2018 - 2022

საქმიანობა

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

02.2019 - დღემდე

კვალიფიკაცია

სახელმწიფო სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის ტრენინგი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 

ევროკავშირის პროექტი ''საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში''

ენები

ქართული

ინგლისური