ჩვენ შესახებ

დავით გამყრელიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

  • ფინანსური ანგარიშგება, ანალიზი, მართვა
  • ფინანსური მოდელირება ექსელში/ Ms. Excel-ის კურსი
  • მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი ექსელის გამოყენებით

 


განათლება:

უმღლესი.სამუშაო გამოცდილება:

2012 წლიდან - დღემდე: ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი