ჩვენ შესახებ

ფიქრია თათარაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

  • შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემა
  • ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
  • შრომის კოდექსის აქტუალურ საკითხებზე სამუშაო შეხვედრები
  • საჯარო მოხელის მენეჯერული უნარები - აკრედიტებული სასწავლო კურსი
  • პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება საჯარო სამსახურში -  აკრედიტებული სასწავლო კურსი
  • ადამიანური რესურსების მართვა საჯარო სამსახურში


განათლება:

უმაღლესი.სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლიდან - დღემდე: ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი