ჩვენ შესახებ

ლაშა კობერიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

  • საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები
  • საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული ნორმები და საგადასახადო პასუხისმგებლობა
  • დღგ-ს ჩათვლა ძირითად საშუალებებზე, საქონელსა და მომსახურებაზე
  • ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში
  • (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის)
  • საგადასახადო აუდიტის განხორციელების პროცედურები - /პრაქტიკოსი ფინანსტებისა და ბუღალტრებისთვის/


განათლება:

საჯარო მმართველობა (დოქტორანტურა) კერძო სამართალი (მაგისტრი) ბიზნესი და მართვა (ბაკალავრი) .სამუშაო გამოცდილება:

10/2014 წლიდან – დღემდე : ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი 02/2018 წლიდან – დღემდე : შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი (გასვლითი საგადასახადო შემოწმების სამმართველოს უფროსის მოადგილე)