ჩვენ შესახებ

ალექსანდრე ჩხიკვიშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

  • საჯარო ფინანსების მართვა (საჯარო სექტორის ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა /ანგარიშგება, საგადასახადო კოდექსი, გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი, სახელმწიფო შესყიდვები,შიდა და გარე აუდიტი)
  • სახელმწიფო შესყიდვები - მოწყობის კონცეფცია, დღევანდელი მდგომარეობა და სამომავლო ცვლილებები
  • სახელმწიფო შესყიდვები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის


განათლება:

.სამუშაო გამოცდილება: