ჩვენ შესახებ

ეკატერინე გოგელაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

ლიდერობა და მართვა /მხოლოდ მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის/; ინტერპერსონალური ურთიერთობები და კონფლიქტების მართვა;


განათლება:

.სამუშაო გამოცდილება: