ჩვენ შესახებ

ლელა პატარაია

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

  • საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით
  • აღრიცხვა/ანგარიშგება IPSAS - სტანდარტების მიხედვით ეკონომიკური საქმიანობის მქონე ორგანიზაციებისთვის /სსიპ და ა(ა)იპ-ისთვის/


განათლება:

.სამუშაო გამოცდილება: