რას გთავაზობთ

ახალი საბაჟო კოდექსი

კურსი ამჟამად მიუწვდომელია!

 

კურსის მიზანია, საბაჟო კანონმდებლობაში სიახლეებისა და ასოცირების ხელშეკრულებით (საბაჟო სფეროში) აღებული  ვალდებულების შესრულების მიმდინარეობის გაცნობა

 

 • საბაჟო კანონმდებლობის ისტორია (ფორმირება) საქართველოში
 • ასოცირების ხელშეკრულება და საქართველოს ვალდებულებები
 • ახალი საბაჟო კოდექსის მთავარი გამოწვევები
 • უკანასკნელ პერიოდში განხორციელებული მიღწევების შენარჩუნება
 • სასაზღვრო გამარტივება
 • ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი
 • მარტივი რეექსპორტი
 • იმპორტის გადასახადის დაბრუნება ან ჩათვლა
 • პროცედურის მფლობელი
 • პროცედურული სიახლე საბაჟო გადაწყვეტილების მიღებისას
 • გარანტიის ახალი სახე - თავდებობა
 • დეკლარირების ახალი ფორმა
 • მარტივი გაფორმება
 • იმპორტის გადასახადის გაანაგარიშება გადამუშავებული საქონლის გაიმპორტებსას
 • სამართლიანი კონკურენტული გარემო   (სპეციალური რეჟიმების ავტორიზაცია)
 • იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლება  (წიგნი X)
 • საბაჟო სამართალდარღვევები                                                                                                                                                                                       

 

 

 • პირებისთვის ან/და კომპანიის თანამშრომლებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან საბაჟო ფორმალობების განხორციელებასთან