რას გთავაზობთ

დღგ-ს სიღრმისეული კურსი

კურსის მიზანია დღგ-ის საკანონმდებლო ნორმების დეტალური გაცნობა და მისი პრაქტიკული გამოყენება, ასევე არსებული დავების პრაქტიკის გაზიარება. 

 • დღგ-ის გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაცია
 • დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაცია და მომსახურების გაწევის ადგილი
 • გადასახადისაგან გათავისუფლება და მისი გამოყენების წესი
 • დღგ-ის ჩათვლა ძირითად საშუალებებზე, საქონელსა და მომსახურებაზე
 • დღგ-ით უკუდაბეგვრა
 • შერეული ოპერაცია
 • უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ შეძენილ საქონელზე დღგ-ს დაბრუნება
 • ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს დღგ-ის გადამხდელისათვის დღგ-ის დაბრუნება
 • შემოსავლების სამსახურის სიტუაციური სახელმძღვანელოები (მანუალები)

 

 • კერძო საწარმოების ფინანსური მენეჯერებისა და ბუღალტრებისთვის
 • გადასახადის გადამხდელებისათვის, რათა იცოდეს დღგ-ს გამოყენების ყველა ასპექტი
 • საკუთარი ბიზნესის მქონე პირებისთვის, ვინც მონიტორინგს უწევს საწარმოს ფინანსურ და საგადასახადო საქმიანობას