რას გთავაზობთ

კონფლიქტური სიტუაციების მართვა ორგანიზაციაში

კურსი ამჟამად მიუწვდომელია!

 

თანამედროვე ორგანიზაცია და მისი თანამშრომლები მზარდი გამოწვევების წინაშე დგანან. ეს გამოწვევები პირველ რიგში გულისხმობს მზარდ სამუშაო დატვირთვას, როგორც შინაარსობრივი, ისე რაოდენობრივი თვალსაზრისით და ასევე მზარდ მოთხოვნებსა და კონკრენციას შესრულებული სამუშაოსხარისხთან დაკავშირებით. ამრიგად, მატულობს წნეხიც, რომელსაც აღნიშნული დიდი დატვირთვა იწვევს. ამ პირობებში კი შესაძლოა უფრო მარტივად იჩინოს კონფლიქტებმა იქ, სადაც იკვეთება სხვადასხვა აზრი და ინტერესი; ასევე იქ, სადაც გარკვეული კონკურენციაა. კონფლიქტი კი ქმნის დაძაბულ, სტრესულ გარემოს და მათ შორის წარმატებული საქმიანობისთვის აუცილებელი ხდება მისი მოგვარება. ამისთვის ბევრ თანამედროვე ორგანიზაციას აქვს შექმნილი კონფლიქტის მოგვარების შიდა მექანიზმები.

  • კონფლიქტი და მისი რაობა

წყაროები

ფორმები

  • კონფლიქტები ორგანიზაციაში
  • კონფლიქტის პრევენციის საშუალებები
  • კონფლიქტის აღმოფხვრის საშუალებები
  • ეფექტური კომუნიკაცია, როგორც კონფლიქტის პრევენციისა და აღმოფხვრის ინსტრუმენტი

შულც ფონ თუნის კომუნიკაციის კვადრატი

აქტიური მოსმენა

კითხბვის დასმის ტექნიკა

პერიფრაზი

შეჯამება

სხეულის ენა

რეფორმულირება

პოზიციებიდან ინტერესებისკენ

ჰარვარდის მოდელი (win-win)

 

  • საჯარო და კერძო უწყების საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერები