რას გთავაზობთ

პოზიტიური ლიდერობა /მაღალი რგოლის მენეჯერებისთვის/

ტრენინგკურსის მიზანია მონაწილეები გაეცნონ პოზიტიური ლიდერობის კონცეფციას. ლიდერის პიროვნულ და პროფესიულ კომპეტენციებს. ასევე, პროგრამის განმავლობაში მონაწილეები მიიღებენ ინფორმაციას გუნდის მართვის მიდგომებისა და პერსონალის მოტივაციის უახლესი მეთოდების შესახებ.

მართვის ახალი მიდგომების აქტუალურობა.პოზიტიური ლიდერის კონცეფცია.ლიდერის პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციები.

პოზიტიური ენერგია და რეკრეაცია სამუშაო გარემოში. მიჩიგანის უნივერსიტეტის მოდელი.

გუნდის მართვა. ბელბინის გუნდური როლები. მენეჯერი VS ლიდერი

პერსონალის მოტივაცია და სამუშაო კმაყოფილება, მოტივაციის პარადიგმები, ეფექტური სამუშაო დიზაინის მახასიათებლები პერსონალის შეფასება და უკუკავშირი. შენიშვნის მიცემისა და მიღების წესები.

  • მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერები
  • მმართველობითი და მენეჯერული ფუნქციების განმახორციელებელი საჯარო მოსამსახურეები