რას გთავაზობთ

საჯარო დაწესებულებების (ორგანიზაციების) სტრატეგიული მართვა და პროცესების ოპტიმიზაცია

ტრენინგის მიზანია, უწყების მენეჯერებს გააცნოს ორგანიზაციის საქმიანობის რეგულარული ანალიზის მეთოდები და დაარწმუნოს ისინი მის საჭიროებაში. ასევე მიაწოდოს მათ ინფორმაცია ამ საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესების ინსტრუმენტებისა და თანამედროვე მიდგომების შესახებ 

  • კორპორატიული მართვა - რა არის ორგანიზაცია
  • ორგანიზაციის ანალიზი და მიზი ხედვა
  • SWAT
  • ორგანიზაციის მისია და ამოცანები - სტრატეგია
  • ორგანიზაციის სამოქმედო გეგმა
  • პროცესები ორგანიზაციაში
  • პროცესების ოპტიმიზაცია

 

  • საჯარო უწყების საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერები