რას გთავაზობთ

თანამშრომელთა მოტივაცია და თვითრეალიზაციის ხელშეწყობა 

თანამედროვე მენეჯმენტში დღითიდღე სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს პერსონალის მოტივაციისა და თვითრეალიზაციის საკითხი, რადგან მოტივირებული და მონდომებული თანამშრომელი მაქსიმალურად ეფექტურად იყენებს საკუთარ რესურსს უკეთესი შედეგის მისაღწევად, რაც, თავისთავად, დაწესებულების ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს. წინამდებარე კურსი სწორედ ამ საშუალებებისა და მენეჯერის ხელთ არსებული შესაძლებლობების პრაქტიკაში გამოყენების, გაანალიზებას ისახავს მიზნად

  • ორგანიზაციული კულტურა და ლიდერის როლი
  • თანამშრომელთა შენარჩუნების პოლიტიკა
  • კარიერის განვითარება და დაგეგმვა - თვითრეალიზაციის შესაძლებლობები
  • მოტივატორების სახეები და საშუალებები

 

  • მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისათვის