საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
2014 წელი, საკონტაქტო ინფორმაცია (აკადემიამ შეიცვალა იურიდიული მისამართი) 30.04.2014
საკონტაქტო ინფორმაცია 31.12.2013
საკონტაქტო ინფორმაცია 27.12.2018