საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები 31.01.2015
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები 31.12.2013