საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ყოველწლიური ანგარიში - 2017 წელი 07.02.2018
ყოველწლიური ანგარიში - 2016 წელი 20.02.2017
ყოველწლიური ანგარიში - 2015 წელი 24.03.2016
2014 წლის ანგარიში 17.03.2015
ყოველწლიური ანგარიში 06.01.2014
ყოველწლიური ანგარიში - 2018 წელი 25.01.2019
ყოველწლიური ანგარიში - 2019 წელი 22.01.2020
ყოველწლიური ანგარიში - 2020 წელი 31.03.2021
ყოველწლიური ანგარიში - 2021 წელი 31.03.2022
ყოველწლიური ანგარიში - 2022 წელი 16.03.2023
ყოველწლიური ანგარიში - 2023 წელი 28.03.2024