საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
კონკურის ჩატარების წესი (განახლებული) 17.03.2015
კონკურის ჩატარების წესი (მოქმედი) 28.03.2014
კონკურსის წესი 06.01.2014