საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 31.07.2018
2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 30.04.2018
2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 4 კვარტალი 07.02.2018
2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 3 კვარტალი 30.10.2017
2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 31.07.2017
2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 28.04.2017
2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 4 კვარტალი 30.03.2017
2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 3 კვარტალი 28.10.2016
2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 28.07.2016
2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 28.04.2016
2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 4 კვარტალი 29.01.2016
2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა3 კვარტალი 30.10.2015
2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 27.07.2015
2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 30.04.2015
2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 4 კვარტალი 31.01.2015
2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 3 კვარტალი 31.10.2014
2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 01.07.2014
2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 28.04.2014
2013 წლის გრანტის გეგმა 2 კვ 20.02.2014
2013 წლის გრანტის გეგმა 1 კვ 20.02.2014
2013 წლის საკუთარი სახსრების გეგმა 4 კვ 20.02.2014
2013 წლის საკუთარი სახსრების გეგმა 3 კვ 20.02.2014
2013 წლის საკუთარი სახსრების გეგმა 2 კვ 20.02.2014
2013 წლის საკუთარი სახსრების გეგმა 1 კვ 20.02.2014
წლიური გეგმა 4 კვ 15.02.2014
წლიური გეგმა 3 კვ 31.12.2013
წლიური გეგმა 2 კვ 31.12.2013
წლიური გეგმა 1 კვ 31.12.2013
წლიური გეგმა 31.12.2013
2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 3 კვარტალი 31.10.2018
2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 4 კვარტალი 30.01.2019
2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 30.04.2019
2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 30.07.2019
2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 3 კვარტალი 30.10.2019
2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 4 კვარტალი 23.01.2020
2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 27.07.2020
2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 21.04.2020
2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 3 კვარტალი 28.10.2020
2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 4 კვარტალი 26.01.2021
2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 19.04.2021
2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 21.07.2021
2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 3 კვარტალი 12.10.2021
2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 3 კვარტალი 25.01.2022
2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 19.04.2022
2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 21.07.2022
2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 3 კვარტალი 26.10.2022
2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 4 კვარტალი 31.01.2023
2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 25.04.2023
2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 25.07.2023
2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 3 კვარტალი 30.10.2023
2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 4 კვარტალი 31.01.2024