საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
2018 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 31.07.2018
2018 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 30.04.2018
2017 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 07.02.2018
2017 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 30.10.2017
2017 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 31.07.2017
2017 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 28.04.2017
2016 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 30.03.2017
2016 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 28.10.2016
2016 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 28.07.2016
2016 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 28.04.2016
2015 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 29.01.2016
2015 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 30.10.2015
2015 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 27.07.2015
2015 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 30.04.2015
2014 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 31.01.2015
2014 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 31.10.2014
2014 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 16.07.2014
2014 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 28.04.2014
2013 წლის 4 კვ საკუთარი სახსრების ფარგლებში 20.02.2014
2013 წლის 3 კვ საკუთარი სახსრების ფარგლებში 20.02.2014
2013 წლის 2 კვ საკუთარი სახსრების ფარგლებში 20.02.2014
2013 წლის 1 კვ საკუთარი სახსრების ფარგლებში 20.02.2014
2013 წლის გრანტის ფარგლებში 2 კვ 20.02.2014
2013 წლის გრანტის ფარგლებში 1 კვ 20.02.2014
4 კვარტალი 17.02.2014
3 კვარტალი 31.12.2013
2 კვარტალი 31.12.2013
1 კვარტალი 31.12.2013
2018 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 31.10.2018
2018 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 30.01.2019
2019 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 30.04.2019
2019 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 31.07.2019
2019 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 31.10.2019
2020 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 21.04.2020
2019 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 31.01.2020
2020 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 27.07.2020
2020 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 28.10.2020
2020 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 26.01.2021
2021 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 20.04.2021
2021 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 21.07.2021
2021 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 12.10.2021
2021 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 27.01.2022
2021 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 19.04.2022
2021 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 21.07.2022
2022 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 26.10.2022
2022 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 31.01.2023
2023 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 25.04.2023
2023 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 25.07.2023
2023 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 30.10.2023
2023 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 31.01.2024