საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
2017 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 09.02.2018
2016 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 20.02.2017
2015 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 24.03.2016
2014 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 17.03.2015
2013 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 25.03.2014
2018 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 29.03.2019
2019 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 24.01.2020
2020 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 31.03.2021
2021 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალ 31.03.2022
2022 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალ 16.03.2023
2023 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 28.03.2024