საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
2017 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 09.02.2018
2016 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 20.02.2017
2015 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 24.03.2016
2014 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 17.03.2015
ტექმომსახურების ხარჯი 25.03.2014
2018 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 29.03.2019
2019 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 23.01.2020
2020 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 31.03.2021
2021 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 31.03.2022
2022 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 16.03.2023
2023 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 28.03.2024