საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 09.02.2018
ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 20.02.2017
ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 24.03.2016
ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 17.03.2015
2013 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 25.03.2014
ინფორმაცია 2018 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 29.03.2019
ინფორმაცია 2019 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 24.01.2020
ინფორმაცია 2020 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 31.03.2021
ინფორმაცია 2021 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 31.03.2022
ინფორმაცია 2022 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 16.03.2023
ინფორმაცია 2023 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 28.03.2024