საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
სტრუქტურა 31.12.2013
სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციების აღწერა 31.12.2013
აკადემიის ფუნქციების აღწერა 31.12.2013
2014 წელი, აკადემიის სტრუტურა, ფუნქცია და სტრუქტურული ქვედანაყოფების ფუნქციები 30.04.2014
აკადემიის სტრუტურა, ფუნქცია და სტრუქტურული ქვედანაყოფების ფუნქციები 28.10.2016
აკადემიის სტრუტურა, ფუნქცია და სტრუქტურული ქვედანაყოფების ფუნქციები 15.07.2019