საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
აკადემიის დებულება 31.12.2013
პრეზიდენტის ბრძანებულება აკადემიის შექმნის შესახებ 31.12.2013
აკადემიის შიანაგანაწესი 2011 წლის 3 მაისს #16 ბრძანებით დამტკიცებული 31.12.2013
აკადემიის შიანაგანაწესი 2013 წლის 30 დეკემბერს #142 ბრძანებით დამტკიცებული 31.12.2013
2014 წელი, აკადემიის დებულება (ბოლო ცვლილების გათვალისწინებით) 30.04.2014
2014 წელი, აკადემიის დებულება (ცვლილების გათვალისწინებით) 31.10.2014
აკადემიის დებულება (ბოლო ცვლილების გათვალისწინებით) 27.01.2015
2015 წელი, აკადემიის დებულება ბოლო ცვლილების გათვალისწინებით 29.07.2015
2015 წელი, შინაგანაწესი 29.07.2015
აკადემიის განახლებული დებულება 15.07.2019
აკადემიის შინაგანაწესი (ბოლო ცვლილებების გაღვალისწინებით) 2022 წელი 11.11.2022