ჩვენ შესახებ

ჩვენი გუნდი

თათია ბერიანიძე

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

თეა კუჭავა

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

გოჩა მოსაშვილი

მონაცემების დამუშავებისა და ოპტიმიზაციის ანალიტიკოსი

რუსუდან დობაძიშვილი

რეგიონული პროექტების სამსახურის კოორდინატორი

ქრისტინე ენუქიძე

სახელმწიფო შესყიდვების კოორდინატორი

ევგენი ესაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის მენეჯერი

ომარ ოქროპირიძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფის კოორდინატორი

მაია ბერიანიძე

რეგიონული პროექტების სამსახურის კოორდინატორი

უჩა ქურდაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის კოორდინატორი

თეა ლოლაშვილი

ფინანსური უზრუნველყოფის მენეჯერი

გიორგი ჭიჭინაძე

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

დარეჯან დემურაშვილი

ფინანსური უზრუნველყოფის კოორდინატორი