ჩვენ შესახებ

ჩვენი გუნდი

ქრისტინე ენუქიძე

სახელმწიფო შესყიდვების კოორდინატორი

დავით ციბაძე

ტექნიკური უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ევგენი ესაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის მენეჯერი

ომარ ოქროპირიძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფის კოორდინატორი

მაია ბერიანიძე

საქმისწარმოების კოორდინატორი

უჩა ქურდაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის კოორდინატორი

თათია ბერიანიძე

პროექტების მართვის კოორდინატორი

თეა ლოლაშვილი

ფინანსური მენეჯერი

რუსტავ ოგენაზოვი

ადმინისტრაციული სამსახურის თანამშრომელი

გიორგი ჭიჭინაძე

პროექტების მართვის კოორდინატორი

თეა კუჭავა

პროექტების მართვის კოორდინატორი

დარეჯან დემურაშვილი

ფინანსური უზრუნველყოფის კოორდინატორი